Content marketing

Kako zadržati postojeće korisnike i privući nove?
“Content is king” Bill Gates 1996.
Važnost sadržajnog marketinga nikad nije bila veća! Borba za vrijeme Vaših potencijalih klijenata je već počela!

Sadržajni ili Content marketing

Content marketing je marketinška strategija koja se fokusira na kreiranje, distribuciju i promociju kvalitetnog sadržaja s ciljem privlačenja i zadržavanja ciljane publike. Cilj ove strategije je da se stvori vrijedan i relevantan sadržaj koji će privući pažnju publike, povećati vidljivost vašeg brenda, te potaknuti korisnike na interakciju i kupovinu vaših proizvoda ili usluga.

Jedna od prednosti content marketinga je njegova dugoročna učinkovitost. Za razliku od tradicionalnih marketinških strategija koje su usmjerene na kratkoročni učinak, content marketing se fokusira na stvaranje vrijednog sadržaja koji će privući pažnju publike i dugoročno poboljšati vašu reputaciju.

Još jedna prednost content marketinga je njegova fleksibilnost. Kvalitetan sadržaj se može kreirati u različitim oblicima, kao što su blogovi, članci, infografike, videozapisi, webinari, web stranice itd. Na taj način možete prilagoditi svoj sadržaj različitim vrstama publike i privući različite profile korisnika.
Source: What is content marketing

“ THE PEN IS MIGHTIER THAN THE SWORD ”

Edward Lytton

k

Privlači pažnju korisnika

Za razliku od standardnih oblika marketinga koji navodi klijente na akciju, cilj sadržajnog marketinga je privući klijente korisnim, kvalitetnim i releventnim sadržajem

Povećava angažman korisnika

Istraživanja su pokazala kako kvalitetna i relevantna fotografija može povećati broj prikaza te broj reakcija na oglas. Tu dolazi kreativnost do izražaja.

Dostupan na svim kanalima

Sadržajni marketing se može plasirati na svim raspoloživim komunikacijskim kanalima, sve ovisi isključivo o kreativnosti načina plasmana poruke jer sadržajni marketing postoji u svim oblicima

Privlačenje lojalnih klijenata

Klijenti koji su zadovoljni sadržajem koji plasirate odnosno koji su zadovoljni pruženim informacijama uvijek će se vratiti! Marketing sadržaja za cilj ima kvalitetu a ne kvantitetu sadržaja

ŠTO VAM DONOSI SADRŽAJNI (CONTENT) MARKETING?

U konzultaciji s Vama želimo istražiti djelatnost s kojom se bavite, proizvode te usluge koje prodajete, što želite istaknuti Vašim klijentima i naravno koju publiku želite privući. Nakon toga želimo stvoriti novi sadržaj te ga personalizirati za Vašu ciljanu publiku.

Usluge sadržajnog marketinga su:

  • Stvaranje novog sadržaja (Fotografije, video sadržaj, tekstovi, blogovi itd)
  • Optimizacija postojećeg sadržaja

Marketing budućnosti koja nam već kuca na vrata je nezamisliv bez kvalitetnog i atraktivnog sadržaja. Vidljiv rezultat odličnog sadržajnog marketinga je stvaranje odličnog odnosa s ciljanom publikom koje završava prodajom Vaših proizvoda/usluga.
Pročitajte više na našem blogu!