!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 719079040 -->

Sadržajni (content) marketing

Sadržajni marketing (Content marketing) je stvaranje i dijeljenje kvalitetnog sadržaja koji će privući nove i zadržati postojeće korisnike

Što je sadržajni (content) marketing?

Content marketing ili marketing izrade sadržaja, kao i svaki drugi oblik marketinga ima za konačan cilj prodaju proizvoda kupcu. Razlika je u tome što content marketing, ispred cilja prodaje, ima za cilj atraktivnim i relevantnim sadržajem educirati ciljnu skupinu, te im pomoći u odluci kupnje određenog proizvoda.

 

Jednostavno rečeno sadržajni marketing ukazuje na to kako i odlične priče bez privlačne slike nemaju smisla i obrnuto.
Cilj marketinga sadržaja je da pomogne svima, od malog poduzetnika do velike tvrtke. Uz pomoć zanimljivih i fantastično dizajniranih slika, fotografija ili video sadržaja privuku nove klijente te ostvarili zacrtane ciljeve poslovanja. Kvalitetan sadržaj educira Vaše klijente ne samo o Vašim proizvodima ili uslugama nego također podiže svjesnost o Vašem brendu.

Source: What is content marketing

 

“ The pen is mightier than the sword ”

Edward Lytton

Što Vam donosi sadržajni (content) marketing?

U konzultaciji s Vama želimo istražiti djelatnost s kojom se bavite, proizvode te usluge koje prodajete,što želite istaknuti Vašim klijentima i naravno koju publiku želite privući. Nakon toga želimo stvoriti novi sadržaj te ga personalizirati za Vašu ciljanu publiku.

Usluge sadržajnog marketinga su:

  • Stvaranje novog sadržaja (Fotografije,video sadržaj,tekstovi.blogovi itd)
  • Optimizacija postojećeg sadržaja

Marketing budućnosti koja nam već kuca na vrata je nezamisliv bez kvalitetnog i atraktivnog sadržaja. Vidljiv rezultat odličnog sadržajnog marketinga je stvaranje odličnog odnosa s ciljanom publikom koje završava prodajom Vaših proizvoda/usluga.
Kontaktirajte nas!

Povećava angažman korisnika

 

Istraživanja su pokazala kako kvalitetna i relevantna fotografija može povećati broj prikaza te broj reakcija na oglas. Tu dolazi kreativnost do izražaja

Privlačenje lojalnih klijenata

 

Klijenti koji su zadovoljni sadržajem koji plasirate odnosno koji su zadovoljni pruženim informacijama uvijek će se vratiti! Marketing sadržaja za cilj ima kvalitetu a ne kvantitetu sadržaja

Dostupan na svim kanalima

 

Sadržajni marketing se može plasirati na svim raspoloživim komunikacijskim kanalima, sve ovisi isključivo o kreativnosti načina plasmana poruke jer sadržajni marketing postoji u svim oblicima

Privlači pažnju klijenata

 

Za razliku od standardnih oblika marketinga koji navodi klijente na akciju,cilj sadržajnog marketinga je privući klijente korisnim, kvalitetnim i releventnim sadržajem