!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 719079040 -->

Konzultantske usluge

Potpore za samozapošljavanje HZZZ

 

Konzultantske usluge vezano uz potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Sve nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem (Moguće je da se 2 osobe prijave za poticaje za samozapošljavanje za jednu zajedničku ideju)

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja)

Detalji

Što je potrebno napraviti za dobar poslovni plan?

Poslovna ideja

S Vama prolazimo Vašu poslovnu ideju te uz konzultacije ju oblikujemo u priču

i

Poslovni plan

Sve stavke poslovnog plana ispunjavamo MI, na Vama je da nam prikupite Vaše podatke te nužnu dokumentaciju

Troškovnik

Troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta i sredstva povezana sa obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora i slično)

Povezanost subjekta sa okolinom

Kako bi Vaša poslovna ideja imala što kvalitetnije temelje potrebno je pokazati da je Vaš poslovni subjekt nužan u Vašoj okolini

Dokazani uspjeh

Brojevi ne lažu

Svaka ideja je posebna na svoj način. Kroz razradu poslovnog plana želimo upoznati Vas i Vašu ideju te kroz usluge savjetovanja Vas izvesti na pravi put. Ideje se znaju ponavljati što je normalno ali način prezentacije te ideje mora biti jedinstven. Do sada nismo naišli na ideju koju nismo uspjeli realizirati!

%

Broj projekata koji smo uspješno završili!

Detalji

Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Trajanje mjere je 12 mjeseci i u tom razdoblju korisnik potpore je dužan uplaćivati doprinose te namjenski utrošiti sredstva navedena iz troškovnika ( zadnja stranica poslovnog plana).

Korisnici potpore imaju mogućnost primiti i do dvije osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili osposobljavanje za rad te za njih dobiju dodatnih 15.000,00 kn. Također zavod sufinancira sve bruto troškove primljenih djelatnika dok je Vaša obveza platiti putne troškove za djelatnike.

Prihvatljivi troškovi su : troškovi otvaranja poduzeća,kupovina materijalne imovine ( vezano za obavljanje poslovanja Vaše tvrtke), plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, plaćanje najma prostora, kupovina IT i opreme za fiskalizaciju itd.

Neprihvatljivi troškovi su : Rabljena oprema, kupnja sirovine i potrošnog materijala za obavljanje djelatnosti ( npr toneri za printere,uredski papir,gorivo i slično), kupnja robe za daljnju prodaju, oglašavanje koje provodi drugi poslovni subjekti u ime samozaposlene osobe, telefonski i moblini uređaji, režijski troškovi i itd.

Bodovanje

Najvažniji dio procesa samozapošljavanja je bodovanje Vašeg poslovnog plana.

Za pozitivnu ocjenu poslovnog plana potrebno je prikupiti minimalno 16 bodova od mogućih 26 bodova.
Jako puno stavki utječe na ocjenu Vašeg poslovnog plana a ne samo najbolja poslovna ideja. Bitno je naglasiti da ukoliko obrasci i troškovnici nisu ispunjeni prema pravilima te se u poslovnom planu ne može vidjeti održivost ideje te realnost Vašeg projekta on neće zadovoljiti norme koje su nužne za pozitivnu ocjenu poslovnog plana.

Prilikom ocjenjivanja Vašeg poslovnog plana najbolji način za postići maksimalan broj bodova je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te obratiti pozornost na sljedeće stavke:

 

 • Priložene ponude/ predračuni uz troškovnik
 • Vaše radno iskustvo koje ima veze sa djelatnošću novoosnovanog poduzeća
 • Priložena pisma namjere ( izjave o budućoj suradnji)
 • Procjena prihoda i troškova treba biti realna i održiva
 • Inovativnost,održivost i konkurentnost na tržištu

FINANCIRANJE MJERE

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

 

 • do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) do 110.000,00 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn
 • za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn

  Što Vam je sve potrebno te nužnu dokumentaciju možete pronaći ovdje

Samozapošljavanje koje smo realizirali

Neke od poslovnih ideja koje smo pretvorili u stvarnost: